...

KIRKEN

Velkommen i Bykirken

I Bykirken i Vejle er der plads og rum – også til dig!

Vi er en åben kirke med et stort hjerte og fællesskab for mennesker i alle aldre. Vi er kirke alle ugens dage og samler om søndagen op mod 150 deltagere til ugens højdepunkt – gudstjenesten – for både børn, unge og voksne.

Hvem er vi?

Bykirken i Vejle har teologisk og relationelt rødder i De danske Pinsekirker. Vi har været en del af bybilledet i Vejle siden 1924.

Kirken har to ansatte præster. Derudover er en børnepræst, en leder af familienetværket og to teenage- og ungdomsmedarbejdere ansat på deltid. Kirkens liv drives dog i overvejende grad af frivillige. I løbet af ugen foregår der aktiviteter for børn, teenagere, unge og seniorer. Derudover samles et tamilsk fællesskab i Bykirkens lokaler.

Fællesskabet er vigtigt i Bykirken. Derfor mødes vi på tværs af alder og interesse i netværksgrupper og én-til-én medvandringsforløb.

Vision

Et åbent fællesskab med Gud i centrum, som tjener vores medmennesker.

Værdier

Gæstfrihed

Medvandring

Dele tro i ord og handling

Engagement lokalt, regionalt og globalt

Hvad tror vi på?

  1. Vi tror på enheden i den eneste sande og levende Gud, evigt eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.
  2. Vi tror på Herren Jesus Kristi jomfrufødsel, på hans syndfri liv, mirakeltjeneste, stedfortrædende og forsonende død, legemlige genopstandelse, triumferende himmelfart, stadige forbøn og på hans andet komme som det salige håb givet til alle troende.
  3. Vi tror, at hele Bibelen er Guds inspirerede ord. Vi anser Bibelen for at være den fuldt tilstrækkelige rettesnor for tro og praksis.
  4. Vi tror, at mennesket blev skabt rent og fuldkomment, men at det lod sig friste til bevidst ulydighed mod Gud.
  5. Vi tror på frelse gennem troen på Kristus. Denne oplevelse er også kendt som den nye fødsel. Den sker ved Helligånden som følge af omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Frelsen åbner døren for den troende til hellighed i livsførelsen i lydighed over for Guds ord og Guds Ånd.
  6. Vi tror på dåb ved fuld neddykkelse efter tro på Jesus Kristus som en markering af et nyt liv som efterfølger af Jesus og på nadveren som en markering af den fortsatte relation til ham.
  7. Vi tror på dåben i Helligånden, som giver de troende kraft til at være vidner. Dåben i Helligånden følges af gaven til at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgiver at tale, samt Åndens øvrige gaver.
  8. Vi tror, at Jesu død og opstandelse har tilvejebragt mulighed for helbredelse og genoprettelse for ethvert menneske og samfund.
  9. Vi tror, at alle, som har omvendt sig og tror på Kristus som Herre og Frelser, bliver en del af Kristi legeme og kaldes til at være en levende del af en lokal menighed, som tjener Gud og formidler hans kærlighed til verden.
  10. Vi tror på alle menneskers legemlige opstandelse, på evig salighed for alle, som tror på vor Herre Jesus Kristus, og på evig fortabelse for alle, hvis navne ikke står skrevet i Livets Bog.

 

 

Bykirkens seneste regnskab

Bykirken er en frikirke og økonomien er baseret på frivillige gaver og bidrag.

Midlerne bliver brugt til kirkens drift, bl.a. ansættelser, lokaler, socialt arbejde, missions- og hjælpearbejde og børn & unge-aktiviteter.

Herunder kan du læse og se Bykirkens regnskab for år 2023.

 

Se årsregnskab 2023

PRÆSTER OG MENIGHEDSRÅD

Tonny Jacobsen, præst
plus

Tonny Jacobsen, præst

Martin Højgaard Jensen, præst
plus

Martin Højgaard Jensen, præst

Michael Kjærgaard
plus

Michael Kjærgaard

Jonas Moberg
plus

Jonas Moberg

Mette Hemdrup
plus

Mette Hemdrup

Torben Frandsen
plus

Torben Frandsen

Malene Schou Bogh
plus

Malene Schou Bogh

Historien

De danske Pinsekirker har deres udspring i vækkelsen i Azusa Street, Los Angeles, 1901, og vækkelsen i Wales i 1904-05. Disse vækkelser genopdagede de karismatiske gaver, herunder særligt Helligåndens dåb, og fra starten markerede de sig på mission og socialt engagement i samfundet. I USA gjorde bevægelsen sig bemærket ved, at sorte og hvide kunne holde gudstjeneste sammen.

Det var nordmanden T. B. Barratt, der efter et besøg i Azusa Street, etablerede Pinsekirkerne i Skandinavien sammen med svenskeren Lewi Pethrus, som var tidligere baptistpræst og som senere blev leder af tidens største skandinaviske frikirke på ca. 7000 medlemmer. I Danmark blev en af hovedfigurerne i kirken tidens berømte skuespillerinde Anna Larssen (senere fru Bjørner). I Danmark var pinsekirken i sit udspring interkonfessionel, og i begyndelsen var flere folkekirkepræster aktive.

I 1911-1912 fik Vejle besøg af to kvindelige pinsekirkeprædikanter, som holdt møder i det fri. Vejle fik i den periode også besøg af den norske pinsepioner Thomas Barratt.

I 1913 holdt pinsepræsten P.A. Hagemann møder i byen. Året efter flyttede han til Vejle, og den 6. februar 1924 blev Pinsekirken i Vejle officielt stiftet. Hagemann havde købt en ejendom i Staldgårdsgade, hvor den nydannede kirke fik sit samlingssted fra marts 1925.

Sidst i 1950’erne havde kirken et stort arbejde blandt byens børn og samlede 100 børn til forskellige aktiviteter.

I 1961 startede byggeriet af den nuværende kirkebygning på Grejsdalsvej 16. Kirken blev indviet den 24. november 1963. Kirken er sidenhen blevet udbygget, først i 1982 i forbindelse med etablering af Lukasskolen i kirkens lokaler og senest med etablering af nyt indgangsparti i 2002.

I 2016 ændrede kirken sit navn til Bykirken for dermed signalere en åben og inkluderende kirke med hjerte for mennesker i byen.

I november 2023 kunne Bykirken fejre 60-års jubilæum i kirkebygningen på Grejsdalsvej 16, og i foråret 2024 blev kirkefællesskabets officielle 100-års jubilæum i Vejle fejret ved en jubilæumsgudstjeneste søndag den 14. april.

Strukturelt er Bykirken i Vejle en selvstændig frikirke, som er en del af FrikirkeNet og netværket Mosaik.