Kirken

Kirken

Bykirken er en åben og nutidig frikirke. Alle er velkomne, uanset om de er medlemmer eller ej. Bykirken praktiserer klassisk kristendom i en letforståelig og indbydende form. Kirken samler i gennemsnit 150 deltagere til sine søndagsgudstjenester – en skøn blanding af børn, teenagere, unge, forældre og seniorer. Under Gudstjenesterne vil du opleve stemningsfuld lovsang, inspirerende prædikener og medvirken af forskellige deltagerne i gudstjenesten. Kirken har et stærkt fællesskab med masser af hjertevarme og godt humør. Til gudstjenesterne er der et særligt program for børn.

Hvem er vi?

Bykirken tilhører en relativt ny del af den kristne kirkefamilie, kaldet Pinsekirkerne.  Pinsekirkerne er siden 1906 på verdensbasis er vokset fra ingenting til over 500 millioner medlemmer. De fleste pinsekristne findes i Afrika, Asien og Sydamerika.

Vi lægger i Bykirken vægt på at begrunde vores tro og praksis gennem bibelske og personlige vidnesbyrd. Helligåndens virke har stor plads i vores kristne liv. Dåben foregår ved fuld neddykkelse i vand, som var praksis blandt de første kristne. Vi velsigner børn, så de senere i livet selv kan tage stilling og vælge Jesus som deres personlige frelser. For os er det kristne liv en livsstil, hvor Jesus liv og virke inspirerer os til at være ordentlige og næstekærlige mennesker, der tager ansvar og engagerer os i vores medmennesker og lokalsamfund.
Bykirken i Vejle har ansat en præst på fuld tid, og en deltidsstilling er fordelt på to ungdomskonsulenter og en børnekonsulent. Kirkens aktiviteter drives dog i langt overvejende grad af frivillige. I løbet af ugen foregår der mange aktiviteter ud fra kirken – der er legestuen Tumle Bumle Land, teenageklubben Somos, ungdomskirken Connect samt bøn og fællesskab, som er et mødested for seniorer. Der samles desuden et tamilsk og et grønlandsk fællesskab i Bykirkens lokaler.

Fællesskabet er vigtigt i Bykirken. Derfor mødes vi i private hjem i 16 forskellige netværksgrupper. Grupperne består typisk af 10-12 personer. Bykirken i Vejle er en aktiv del af FrikirkeNet; et netværk af flere end 100 frikirker og frikirkelige institutioner i Danmark.

Visionen om vækst

Bykirken har en klar ambition om åndelig vækst for både dig, vores kirke og lokalsamfundet Vejle.

1.
Vi skal hver især vokse og modnes åndeligt, så vi kan følge den særlige plan, Gud har for alle sine børn

2.
Vi vil som kirke gerne udvikle os og forbedre os i fællesskab med dig og vores medlemmer

3.
Vi vil gerne være til gavn for borgerne i Vejle, så Bykirken opleves som et frirum med åndelig vejledning og et stærkt socialt fællesskab, hvor næstekærligheden, det sociale engagement og troen sættes i højsæde.

Værdier

Vi vil…

Være et åbent og rummeligt fællesskab

Sætte Gud i centrum

Lade os inspirere af Jesu liv og virke

Dele vores tro med andre

Være til gavn for vores lokalsamfund

Hvad tror vi på?

  1. Vi tror på enheden i den eneste sande og levende Gud, evigt eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.
  2. Vi tror på Herren Jesus Kristi jomfrufødsel, på hans syndfri liv, mirakeltjeneste, stedfortrædende og forsonende død, legemlige genopstandelse, triumferende himmelfart, stadige forbøn og på hans andet komme som det salige håb givet til alle troende.
  3. Vi tror, at hele Bibelen er Guds inspirerede ord. Vi anser Bibelen for at være den fuldt tilstrækkelige rettesnor for tro og praksis.
  4. Vi tror, at mennesket blev skabt rent og fuldkomment, men at det lod sig friste til bevidst ulydighed mod Gud.
  5. Vi tror på frelse gennem troen på Kristus. Denne oplevelse er også kendt som den nye fødsel. Den sker ved Helligånden som følge af omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Frelsen åbner døren for den troende til hellighed i livsførelsen i lydighed over for Guds ord og Guds Ånd.
  6. Vi tror på dåb ved fuld neddykkelse efter tro på Jesus Kristus som en markering af et nyt liv som efterfølger af Jesus og på nadveren som en markering af den fortsatte relation til ham.
  7. Vi tror på dåben i Helligånden, som giver de troende kraft til at være vidner. Dåben i Helligånden følges af gaven til at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgiver at tale, samt Åndens øvrige gaver.
  8. Vi tror, at Jesu død og opstandelse har tilvejebragt mulighed for helbredelse og genoprettelse for ethvert menneske og samfund.
  9. Vi tror, at alle, som har omvendt sig og tror på Kristus som Herre og Frelser, bliver en del af Kristi legeme og kaldes til at være en levende del af en lokal menighed, som tjener Gud og formidler hans kærlighed til verden.
  10. Vi tror på alle menneskers legemlige opstandelse, på evig salighed for alle, som tror på vor Herre Jesus Kristus, og på evig fortabelse for alle, hvis navne ikke står skrevet i Livets Bog.

LEDELSEN

plus

Tonny Jacobsen

PRÆST

plus

Michael Kjærgaard

plus

Peter Christensen

plus

Michelle Möglich

plus

Jonas

plus

Elisabeth Kjærgaard

HJÆLPEPRÆST

Historien

Pinsekirken regner sin oprindelse til en kirke i Azusa Street i Los Angeles. Her oplevede man i 1906 under den farvede præst, William Seymours ledelse en markant fylde af Helligånden.  Pinsebevægelsen hurtigt spredte sig til andre dele af U.S.A, Europa og siden resten af verden.

I 1911-1912 fik Vejle besøg af to kvindelige pinsekirkeprædikanter, som holdt møder i det fri. Vejle fik i den periode også besøg af den norske pinsepioner Thomas Barratt.

I 1913 holdt pinsepræsten P.A. Hagemann gennem fire uger møder i byen. Ovennævnte P.A. Hageman flyttede til byen i 1914, og den 6. februar 1924 blev Pinsekirken i Vejle officielt stiftet. Hagemann havde købt en ejendom i Staldgårdsgade, hvor den nydannede kirke fik sit samlingssted fra og med den 13. marts 1925.

Sidst i 1950’erne havde kirken et stort arbejde blandt byens børn – blandt andet kørte man rundt i bus og samlede børn op, som man kørte ind til kirkens børnearbejde. Bussen kunne rumme ikke færre end 100 børn!

I juni1961 købte kirken en byggegrund på Grejsdalsvej 16, og den 24. november 1963 indviede man kirken på den nuværende adresse på Grejsdalsvej 16.

Disse lokaler er efterfølgende blevet udbyggede, først i 1982 i forbindelse med etablering af Lukasskolen i kirkens lokaler og senest med etablering af nyt indgangsparti i 2002.