Kirken

Kirken

I Bykirken i Vejle er alle velkomne. Vi er en åben kirke med et stort hjerte og fællesskab for mennesker i alle aldre. Kirken samler om søndagen ca. 150 til gudstjeneste - både børn, unge og voksne og ældre. Søndagsgudstjenesten indeholder lovsang, prædiken og andre relevante indslag. Til gudstjenesterne er der et særligt program for børn.

Hvem er vi?

Bykirken i Vejle har teologisk og relationelt rødder i De danske Pinsekirker og har været en del af bybilledet i Vejle siden 1924.

Kirkens ansatte består af en teologisk uddannet præst, en hjælpepræst og en ungdomsmedarbejder. Aktiviteterne i kirken drives dog i langt overvejende grad af frivillige. I løbet af ugen foregår der aktiviteter for børn, teenagere, unge og seniorer. Derudover samles et tamilsk og et iransk fællesskab i Bykirkens lokaler.

Fællesskabet er vigtigt i Bykirken. Derfor mødes vi i netværksgrupper.

Vision

Et åbent fællesskab med Gud i centrum, som tjener vores medmennesker.

Værdier

Gæstfrihed

Medvandring

Dele tro i ord og handling

Engagement lokalt, regionalt og globalt

Hvad tror vi på?

  1. Vi tror på enheden i den eneste sande og levende Gud, evigt eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden.
  2. Vi tror på Herren Jesus Kristi jomfrufødsel, på hans syndfri liv, mirakeltjeneste, stedfortrædende og forsonende død, legemlige genopstandelse, triumferende himmelfart, stadige forbøn og på hans andet komme som det salige håb givet til alle troende.
  3. Vi tror, at hele Bibelen er Guds inspirerede ord. Vi anser Bibelen for at være den fuldt tilstrækkelige rettesnor for tro og praksis.
  4. Vi tror, at mennesket blev skabt rent og fuldkomment, men at det lod sig friste til bevidst ulydighed mod Gud.
  5. Vi tror på frelse gennem troen på Kristus. Denne oplevelse er også kendt som den nye fødsel. Den sker ved Helligånden som følge af omvendelse og tro på Herren Jesus Kristus. Frelsen åbner døren for den troende til hellighed i livsførelsen i lydighed over for Guds ord og Guds Ånd.
  6. Vi tror på dåb ved fuld neddykkelse efter tro på Jesus Kristus som en markering af et nyt liv som efterfølger af Jesus og på nadveren som en markering af den fortsatte relation til ham.
  7. Vi tror på dåben i Helligånden, som giver de troende kraft til at være vidner. Dåben i Helligånden følges af gaven til at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgiver at tale, samt Åndens øvrige gaver.
  8. Vi tror, at Jesu død og opstandelse har tilvejebragt mulighed for helbredelse og genoprettelse for ethvert menneske og samfund.
  9. Vi tror, at alle, som har omvendt sig og tror på Kristus som Herre og Frelser, bliver en del af Kristi legeme og kaldes til at være en levende del af en lokal menighed, som tjener Gud og formidler hans kærlighed til verden.
  10. Vi tror på alle menneskers legemlige opstandelse, på evig salighed for alle, som tror på vor Herre Jesus Kristus, og på evig fortabelse for alle, hvis navne ikke står skrevet i Livets Bog.

LEDELSEN

plus

Tonny Jacobsen

PRÆST

plus

Michael Kjærgaard

plus

Peter Christensen

plus

Michelle Möglich

plus

Jonas Moberg

plus

Elisabeth Kjærgaard

PRÆST

plus

Mette Hemdrup

Historien

De danske Pinsekirker har deres udspring i vækkelsen i Azusa Street, Los Angeles, 1901, og vækkelsen i Wales i 1904-05. Disse vækkelser genopdagede de karismatiske gaver, herunder særligt Helligåndens dåb, og fra starten markerede de sig på mission og socialt engagement i samfundet. I USA gjorde bevægelsen sig bemærket ved, at sorte og hvide kunne holde gudstjeneste sammen.

Det var nordmanden T. B. Barratt, der efter et besøg i Azusa Street, etablerede Pinsekirkerne i Skandinavien sammen med svenskeren Lewi Pethrus, som var tidligere baptistpræst og som senere blev leder af tidens største skandinaviske frikirke på ca. 7000 medlemmer. I Danmark blev en af hovedfigurerne i kirken tidens berømte skuespillerinde Anna Larssen (senere fru Bjørner). I Danmark var pinsekirken i sit udspring interkonfessionel, og i begyndelsen var flere folkekirkepræster aktive.

I 1911-1912 fik Vejle besøg af to kvindelige pinsekirkeprædikanter, som holdt møder i det fri. Vejle fik i den periode også besøg af den norske pinsepioner Thomas Barratt.

I 1913 holdt pinsepræsten P.A. Hagemann møder i byen. Året efter flyttede han til Vejle, og den 6. februar 1924 blev Pinsekirken i Vejle officielt stiftet. Hagemann havde købt en ejendom i Staldgårdsgade, hvor den nydannede kirke fik sit samlingssted fra marts 1925.

Sidst i 1950’erne havde kirken et stort arbejde blandt byens børn og samlede 100 børn til forskellige aktiviteter.

I 1961 startede byggeriet af den nuværende kirkebygning på Grejsdalsvej 16. Kirken blev indviet den 24. november 1963. Kirken er sidenhen blevet udbygget, først i 1982 i forbindelse med etablering af Lukasskolen i kirkens lokaler og senest med etablering af nyt indgangsparti i 2002.

I 2016 ændrede kirken sit navn til Bykirken for dermed signalere en åben og inkluderende kirke med hjerte for mennesker i byen.

Strukturelt er Bykirken i Vejle en selvstændig frikirke, som er en del af FrikirkeNet og netværket Mosaik.