Torben Frandsen

Vi har fire børn i alderen 6-14 år. Det betyder meget for mig, at min familie trives i kirken, og at de her møder et fællesskab på tværs af generationer, sociale grupperinger og kulturel baggrund. Jeg sætter pris på de inspirerende gudstjenester, men det er også vigtigt for mig selv, at være med i et arbejdsfællesskab og involvere mig i kirkens arbejde.