Alle

NETVÆRKSGRUPPER

Netværksgruppe – et åndeligt og socialt netværk

bykirken i Vejle har et større netværk af små og mellemstore grupper. Det er typisk grupper på 6-11 personer. Gruppernes sammensætning er meget forskellig. Der er grupper for:

– helt unge
– engelsktalende
– ægtepar med børn,
– mænd
– kvinder
alle

For hver gruppe er der en gruppevært, som sørger for de praktiske forhold. Grupperne mødes med forskellige intervaller fra 1-3 uger. Man samles typisk i et privat hjem under hyggelige og uformelle rammer, hvor man deler liv – såvel åndeligt som socialt og nyder samværet omkring kaffebordene.

Fokus på det åndelige indhold i samlingerne, knyttes ofte til et decideret undervisningsmateriale, eller der tages afsæt i anden form for litteratur – evt. som et direkte mini bibelstudie. Mødernes længde er typisk omkring 2 timer.

De overordnede mål for den enkelte gruppe er, at gruppen bør have fokus på
a) at række op til Gud
b) række ud til andre mennesker
c) række ind mod hinanden
Der er dog stor forskel på, hvor den enkelte gruppe har sit primære fokus.

Alle er velkomne i en netværksgruppe. Det er godt at mødes i kirken, men i grupperne er der ofte større mulighed for, på en mere nær måde at dele liv og hjælpe hinanden.

At melde sig ind i en gruppe er ikke forpligtende, men det vil være hensigtsmæssigt, at du så vidt muligt følger en gruppe for et halvt år af gangen. bykirken i Vejle har gennem flere år haft et levende netværk af grupper – et netværk, der er med til at fastholde og styrke den enkelte i troen på og livet med Gud. I kirken arbejdes der samtidig med såkaldte 12-trins grupper, hvor fokus er på at arbejde med at ændre adfærdsmønstre – denne type gruppe kræver en speciel introduktion.

Hvis du er interesseret i at høre mere om netværksgrupperne eller blive en del af en, er du velkommen til at kontakte Jozef Jarosciak på tlf. 24 92 55 67 eller på mail: jj@bykirken-vejle.dk